تور های کوالالامپور

پکیج کامل تورهای کوالالامپور

با تخفیف ویژه از تومان

پارک آبی سان وی لاگون

با تخفیف ویژه از تومان
٪۲۰ تخفیف ۱۷۰ رینگت

تور گشت شهری کوالالامپور

با تخفیف ویژه از تومان
٪۴۵ تخفیف ۱۰۰ رینگت

اتوبوس گشت گذار کوالالامپور

با تخفیف ویژه از تومان
٪۱۰ تخفیف ۶۷ رینگت

تور نیمروز معبد باتو کیو

با تخفیف ویژه از تومان
٪۲۰ تخفیف ۹۰ رینگت

برج های دوقلوی پتروناس

با تخفیف ویژه از تومان
٪۱۳ تخفیف ۱۵۰ رینگت

گنتینگ هایلند

با تخفیف ویژه از تومان
٪۲۵ تخفیف ۱۵۰ رینگت

ترانسفر فرودگاهی کوالالامپور

با تخفیف ویژه از تومان
٪۲۰ تخفیف ۵۰ رینگت

پوتراجایا

با تخفیف ویژه از تومان
٪۱۵ تخفیف ۶۵ رینگت

تور های لنکاوی

تور مانگرو و غارها

با تخفیف ویژه از تومان

کروز غروب به همراه شام لنکاوی

با تخفیف ویژه از تومان

کروز اکو ماجراجویی

با تخفیف ویژه از تومان

تور جزیره هاپینگ

با تخفیف ویژه از تومان

تور جزیره لنکاوی مالزی

با تخفیف ویژه از تومان

تور های پنانگ

پارک پرنده پنانگ

با تخفیف ویژه از تومان

اتوبوس گشت و گذار پنانگ

با تخفیف ویژه از تومان

تور گشت شهری پنانگ

با تخفیف ویژه از تومان

میراث جورج تاون به همراه راهنما

با تخفیف ویژه از تومان

تور جزیره Round پنانگ

با تخفیف ویژه از تومان